Posts tagged: woda do wstrzykiwań

Woda używana do celów farmaceutycznych

 • Możemy wyróżnić następujące rodzaje wód używanej do celów farmaceutycznych:
 • Woda oczyszczona (Aqua purificata) – jest to woda do wytwarzania produktów leczniczych, którym nie stawia się jednocześnie wymagań jałowości i pirogenności, z wyjątkiem przypadków gdzie jest to uzasadnione i dozwolone.
  Możemy wyróżnić:
  - wodą oczyszczoną produkcyjną ? jest to inaczej woda oczyszczona do bezpośredniego użycia, powinna wykazywać przewodność nie większą niż 4,3?S/cm (w temp. 20°C);
  - wodą oczyszczoną w pojemnikach ? jest to woda oczyszczona produkcyjna, która została rozdozowana do odpowiednich zbiorników i wyjałowiona. Jest najczęściej stosowana w praktyce farmaceutycznej.
 • Woda wysokooczyszczona (Aqua valde purificata) – jest to woda przeznaczona do produkcji wyrobów leczniczych, dla których wymagane jest użycie wody o wysokiej jakości biologicznej, z wyjątkiem przypadków, kiedy należy zastosować wodę do wstrzykiwań. Jest to woda o takiej samej jakości jak woda do wstrzykiwań, lecz otrzymywana innymi metodami.
 • Woda do wstrzykiwań (Aqua ad iniectabilia) – jest to woda stosowana jako rozpuszczalnik w procesie wytwarzania leków do podawania pozajelitowego (woda do wstrzykiwań produkcyjna) oraz do rozpuszczania lub rozcieńczania leków do podania pozajelitowego (woda do wstrzykiwań wyjaśowiona). Jest to woda o bardzo dużej czystości chemicznej ? przewodność nie większa niż 1,1 ?S/cm (w temp. 20°C).
 • Woda do sporządzania leków do oczu (Aqua pro usu ophthalmico) – do sporządzania leków do oczu w recepturze aptecznej używa się wody do wstrzykiwań lub wody wysokooczyszczonej. Do sporządzania leków do oczu nie poddawanych wyjaławianiu używa się wody jałowej.
 • Woda do rozcieńczania koncentratów do hemodializy (Aqua ad dilutionem solutionium concentratarum ad haemodialysim) – wodę do rozcieńczania koncentratów do hemodializy otrzymuje się z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi metodą destylacji, odwróconej osmozy, wymiany jonowej lub inną właściwą metodą. Do hemodializy w warunkach ambulatoryjnych, gdy nie jest dostępna woda otrzymana którąkolwiek z wymienionych metod, dopuszcza się użycie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (należy uwzględnić różnice w składzie chemicznym w zależności od ujścia).

Źródło: Na podstawie artykułu